top of page

Acerca de

Design uten navn-4.png

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР-ОФЕРТА

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР-ОФЕРТА

на надання туристичного обслуговування

Цей Договір є офіційною пропозицією (публічною офертою) на надання туристичного обслуговування між:

Фізичною особою-підприємцем Євсейчик Катериною Юріївною (надалі – Виконавець), з однієї сторони

та

фізичним особам, які зареєстровані в мережі Інтернет на веб-сайті https://www.ukr-scandinavian.org/ (надалі-«Замовник»),

які разом іменуються як «Сторони», а кожна окремо - «Сторона»,

Вчинення Замовником дій з оформлення замовлення туристичного обслуговування, визначеного цим Договором,здійснюється на платформі https://www.ukr-scandinavian.org/.

І. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Веб-сайт — відкритий для вільного візуального ознайомлення, публічно доступний ресурс, що належить Виконавцю та розміщений в мережі Інтернет за адресою https://www.ukr-scandinavian.org/, за допомогою якого забезпечується відображення інформації про туристичне обслуговування, яке надається Замовнику:  

1.1.1. вартість подорожі;

1.1.2. дата, час початку та закінчення подорожі; 

1.1.3. ціна і порядок здійснення оплати; 

1.1.4. характеристику транспортних засобів, що здійснюють перевезення; 

1.1.5. опис інших супутніх та додаткових послуг, які включені у вартість.

1.2. Договір оферти — це договір надання туристичного обслуговування між Виконавцем і Замовником, який укладається шляхом акцепту оферти.

1.3. Акцепт оферти — повне і беззастережне прийняття умов оферти шляхом здійснення дій Замовником, що виражають намір скористатися веб-сайтом Виконавця для оформлення його обслуговування.

1.4. Замовлення — запит Замовника на отримання туристичного обслуговування, які були ним обрані на Веб-сайті.

1.5. Туристичне обслуговування — комплекс послуг, які надаються Замовнику і може включати:

1.5.1. бронювання та оформлення авіаквитків;

1.5.2. бронювання, оформлення номерів та розміщення у готелі, хостелі, кемпінгу тощо;

1.5.3. бронювання та замовлення транспортного обслуговування;

1.5.4. перевезення Замовника;

1.5.5. інші послуги, не пов'язані з перевезенням і розміщенням (організація відвідувань об'єктів культури, відпочинку та розваг, реалізації сувенірної продукції тощо).

ІІ. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ

2.1. Виконавець забезпечує реалізацію туристичного обслуговування відповідно до Замовлення Замовника, а Замовник зобов'язується оплатити таке обслуговування в порядку, визначеному цим Договором.

2.2. Цей публічний договір-оферта вважається укладеним (акцепт оферти) з моменту підтвердження Замовником своєї згоди з його умовами шляхом натискання кнопки «Надіслати», на етапі оформлення Замовлення шляхом заповнення Анкети та поставлення відмітки, де вказано «Реєструючись, я погоджуюся з умовами публічного договору-оферти». Після вчинення зазначених дій, цей публічний договір-оферта вважається базовим документом в офіційних взаєминах між Замовником та Виконавцем.

ІІІ. УМОВИ І ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ, ПІДТВЕРДЖЕННЯ ТА ОПЛАТИ ОБСЛУГОВУВАННЯ

3.1. Після ознайомлення з інформацією про умови надання туристичного обслуговування, яка розміщена на Веб-сайті,Замовник здійснює оформлення Замовлення на обрані ним послуги. Таке замовлення здійснюється Замовником на Веб-сайті шляхом заповнення Анкети, яка на ньому розміщена.

3.2. В процесі оформлення Замовлення шляхом заповнення Анкети, Замовник вказує наступні особисті дані та надає згоду на їх обробку згідно вимог Закону України «Про захист персональних даних»:

●      прізвище, ім'я, по-батькові

●      дата народження;

●      мобільний телефон;

●      електронна пошта;

●      рівень володіння норвезькою мовою.

3.3. Оформлення Замовлення обраного туристичного обслуговування завершується шляхом натискання кнопки «Надіслати» в кінці Анкети, якою підтверджує ознайомлення з умовами цього договору-оферти та наступною інформацією:

3.3.1. деталями та програмою подорожі;

3.3.2. датою і часом початку та закінчення подорожі;

3.3.3. ціною і порядком здійснення оплати;

3.3.4. характеристикою транспортних засобів;

3.3.5. правилами застосування, умовами повернення, скасування або обміну оброного туристичного обслуговування.

3.5. Після оформлення замовлення протягом одного календарного дня, Виконавець на електронну пошту Замовника, яка була зазначена ним в Анкеті, зобов’язаний надіслати підтвердження оформлення Замовлення, а також інформацію щодо оплати обраного Замовником туристичного обслуговування.

3.6. Підтвердженням Замовлення обраного туристичного обслуговування є підтвердження оплати вартості обслуговування, визначеної п.3.7.1 цього Договору.

3.7. Оплата Замовником туристичного обслуговування за цим Договором здійснюється в наступному порядку:

3.7.1. 30% вартості туристичного обслуговування - протягом 1 календарного дня з моменту отримання листа-підтвердження замовлення, визначеного в п. 3.5 цього Договору;

3.7.2. 40% вартості туристичного обслуговування - не пізніше, ніж 10 березня 2022 року. Якщо Замовник не здійснив оплату в розмірі та в строки, визначені в цьому пункті, то замовлення Замовника  скасовується, а оплачені, згідно п.3.7.1 цього Договору, кошти не повертаються;

3.7.3. 30% вартості туристичного обслуговування - не пізніше, ніж 17 травня 2022 року. Якщо Замовник не здійснив оплату в розмірі та в строки, визначені в цьому пункті, то замовлення Замовника скасовується, а оплачені кошти, згідно п.3.7.1 та 3.7.2 цього Договору не повертаються.

3.8. Замовник здійснює оплату туристичного обслуговування у безготівковій формі на банківські реквізити Виконавця.

3.9. Туристичне обслуговування Виконавцем надаються в повному обсязі, за умови оплати Замовником повної вартості туристичного обслуговування.

3.10. Виконавець має право відмовитися від надання туристичного обслуговування, яке було замовлено та оплачено Замовником, якщо до 10 березня 2022 року Замовлення буде підтверджено шляхом проведення оплати в порядку, визначеному ст. 3.7 цього Договору (повної або часткової) менше, ніж 3 (трьома) іншими Замовниками. В такому випадку, кошти за оплачене Замовником туристичне обслуговування повертаються Виконавецем Замовнику у повному обсязі.

3.11. Якщо туристичного обслуговування не може бути надане Замовнику Виконавцем з інших причин, ніж зазначені в п.3.10 цього Договору, то Виконавець зобов’язаний письмово повідомити про це шляхом надсилання електронного листа на електронну пошту Замовника з обґрунтуванням причин не пізніше ніж за 14 днів до дати надання туристичного обслуговування. В такому випадку, кошти за оплачене Замовником туристичне обслуговування повертаються Виконавецем Замовнику у повному обсязі.

ІV. ОБОВ`ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

4.1. Виконавець зобов’язується:

4.1.1. через Веб-сайт та повідомлення шляхом надсилання листа на електронну пошту Замовника надавати Замовнику усю необхідну інформацію щодо туристичного обслуговування;

4.1.2. негайно у письмовій формі шляхом надсилання листа на електронну пошту інформувати Замовника про обставини, що перешкоджають наданню туристичного обслуговування або сповільнюють його здійснення;

4.1.3. сприяти захисту інтересів Замовника у випадку ненадання або неналежного надання туристичного обслуговуванняз вини компаній-контрагентів;

4.1.4. призначити відповідальних осіб, які будуть вирішувати питання, пов’язані з виконанням цього договору-оферти;

4.1.5. підтвердити оплату туристичного обслуговування, шляхом направлення на електронну пошту Замовника листа-повідомлення;

4.1.6. інформувати Замовника електронною поштою або телефоном, у випадку неможливості надати туристичне обслуговування в силу непереборних обставин, які не залежать від Виконавця.

V.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором публічної оферти Виконавець та Замовник несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

5.2. Виконавець не несе відповідальності у наступних випадках:

5.2.1. за неможливість обслуговування Замовника з яких-небудь незалежних від нього причин, включаючи порушення роботи ліній зв'язку, несправність обладнання тощо;

5.2.2. за недотримання безпосередніми постачальниками обслуговування або їх представниками умов бронювання та правил застосування тарифів, оскільки дані умови і правила знаходяться у винятковому віданні таких постачальників;

5.2.3. за упущену Замовником можливість споживання оплаченого туристичного обслуговування, що виникла внаслідок зміни планів Замовника;

5.2.4. за збитки, що нанесені Замовнику або Замовником третіми особами у період подорожі;

5.2.5. за збереження багажу Замовника;

5.2.6 шкоду, заподіяну здоров’ю, майну, багажу Замовника з вини Перевізника;

5.2.7. збитки, спричинені Замовнику, у випадку відміни рейсу Перевізником, зміни часу відправлення/прибуття транспортних засобів Перевізника.

Всі претензії, позови, пов’язані з неналежним наданням транспортного обслуговування, пред’являються безпосередньо Перевізнику, у відповідності з Правилами надання обслуговування пасажирського автомобільного транспорту, Правилами повітряних перевезень пасажирів і багажу, Правилами морських перевезень пасажирів і багажу.

5.3. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником та не повертає вартість туристичного обслуговування, оплаченого в порядку визначному п. 3.7 цього Договору за:

5.3.1. несвоєчасну, неповну чи неправильну оплату обслуговування;

5.3.2. за неявку чи запізнення Замовника на реєстрацію у встановлене місце відправлення;

5.3.3. за недотримання Замовникомвстановлених Перевізником правил поведінки;

5.3.4. за відсутність у Замовника належним чином оформленого закордонного паспорта, або інших документів необхідних для подорожі;

5.3.5. зняття Замовника з рейсу під час проходження митного і прикордонного контролю, а також за розпорядженням місцевої влади чи інших установ, організацій.

5.3.6. невідповідність туристичного обслуговування необґрунтованим очікуванням Замовника і їх суб'єктивній оцінці;

5.3.7. неможливість Замовника скористатися замовленим туристичним обслуговуванням із причин порушення правопорядку, заподіяння шкоди (занепокоєння) навколишньому середовищу, оточуючим, в тому числі в результаті перебування Замовника в стані алкогольного сп'яніння або порушення інших правил поведінки в громадських місцях, проїзду або провозу багажу;

5.3.8. невикористання Замовником обслуговування з власної ініціативи чи вини, в тому числі з причини хвороби.

5.4. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання є наслідком форс-мажорних обставин:

5.4.1. природних явища, серед яких пандемії, епідемії, циклони, урагани, торнадо, буревії, повені тощо;

5.4.2. публічних подій, серед яких загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, акти тероризму, блокади, революції, заколоти, повстання тощо

5.4.3. дій органів влади, серед яких, введення комендантської години, введений відповідними органами карантин, експропріація, примусове вилучення, захоплення, реквізиція тощо;

5.5. У разі настання форс-мажорних обставин:

5.5.1. Сторона, у якої виникли такі обставини, повинна повідомити іншу Сторону про них в письмовому вигляді шляхом надсилання листа на електронну пошту іншої Сторони, але не пізніше 3 (трьох) днів з моменту початку форс-мажорних обставин, а також обґрунтувати вплив таких обставин на можливість виконання Договору.

5.5.2.Замовник має право не оплачувати частину туристичного обслуговування, яка станом на виникнення таких обставин не була оплаченою;

5.5.3.  Виконавець зобов’язаний повернути кошти Замовнику, за винятком тих, які на момент появи таких непереборнихобставин були витрачені на організацію поїздки (бронювання житла, купівля квитків, бронювання транспорту, оформлення віз тощо), враховуючи оплату, яка була здійснена Замовником в порядку, визначеному п. 3.7 цього Договору.

5.5.4.Замовник має право перенести в повному розмірі та без штрафних санкцій, сплачені згідно з цим Договором кошти на депозит, та використати їх для розрахунку за будь-яке інше туристичне обслуговування від громадської організації “Українсько-Скандинавський Центр” протягом 365 днів з моменту настання форс - мажорних обставин. Якщо альтернативний тур або альтернативна освітня послуга дорожчі за вже оплачений тур, то Замовник повинен оплатитирізницю вартості обслуговування. Якщо альтернативний тур дешевший, залишок коштів зберігається на депозиті.

5.6. Замовник бере на себе всю відповідальність за підготовку всіх необхідних для подорожі документів. Замовнику слід ознайомитися і виконувати всі вимоги країни, до якої він їде щодо оформлення документів, необхідних при виїзді і прибуття, умов оформлення віз, дійсних паспортів, довіреностей чи інших документів, правилами вакцинації перед в'їздом і так далі. Виконавець не несе відповідальності за незнання або недотримання Замовником зазначених вимог.

5.7. Будь-які спори, суперечки та вимоги, що виникають з цього Договору або у зв’язку з ним, в тому числі стосовно його тлумачення, виконання, порушення, припинення або недійсності вирішуються Сторонами шляхом переговорів. Cпори, які Сторонам не вдається врегулювати шляхом переговорів, підлягають передачі на остаточне вирішення судовими органами України у порядку, передбаченому законодавством України.

5.8. Вся інформація, що надається Замовником при замовленні туристичного обслуговування, має бути правдивою, точною, актуальною та повною. Відповідальність за коректність наданої інформації несе Замовник.

VI. ПОРЯДОК ВІДМОВИ ЗАМОВНИКА ВІД ТУРИСТИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

6.1.Замовник має право відмовитися від туристичного обслуговування у разі письмового повідомлення Виконавця шляхом надсилання листа з бажанням скасувати Замовлення та причини такого скасування на електронну пошту Замовника (usc@ukr-scandinavian.org та/або усного повідомлення за номерами телефонів +4798410602 або +380660794604).

6.2. У разі відмови Замовника від туристичного обслуговування, Виконавець:

6.2.1. повертає Замовнику у повному обсязі кошти, оплачені за туристичне обслуговування - якщо Замовник звернувся із такою відмовою до 09 березня 2022 року;

6.2.2. повертає Замовнику кошти, оплачені за туристичне обслуговування, за винятком коштів, оплачених згідно п. 3.7.1. цього Договору - якщо Замовник звернувся із такою відмовою у проміжку часу від 10 березня 2022 року та 16 травня 2022 року;

6.2.3. не повертає Замовнику кошти, оплачені за туристичне обслуговування - якщо Замовник звернувся із такою відмовою після 17 травня 2022 року.

VIІ. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ОФЕРТИ

7.1. Договір набуває чинності з моменту його укладення (акцепту оферти) і діє до повного виконання усіх зобов'язань Сторонами.

VIII. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»,  Сторони дають одна одній згоду на обробку, збір, реєстрацію, накопичення, безстрокове зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, знищення, знеособлення персональних даних з первинних джерел (у т.ч. паспортні дані, відомості з документів (про освіту, сімейний стан, склад сім'ї,місце проживання, досвід роботи тощо, відомостей, які надаються про Замовника і його близьких тощо) з метою належного виконання вимог чинного законодавства України, захисту інтересів і прав сторін, забезпечення цивільно–правових відносин; адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку та звітності і т.п. Підтвердженням надання згоди на використання персональних даних є момент Акцепту Замовника.

VIIІ. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ:

ФОП Євсейчик Катерина Юріївна

Реєстраційний номер ФОП

2010350000000061508

Код отримувача: 3540307820 

Рахунок отримувача у форматі відповідно до стандарту IBAN: UA933052990000026006036714475

Назва банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

03134, м. Київ

вул. Симиренка, 25-А, кв. 230

+380660794604

bottom of page